NYTORPET

ett nybyggt hus i gammal stil

 

 

2013-04-04 Taket uppe på huvudhuset

Husbygget

 

 

2013-04-04 Gårdsbild på med båda husen, även taktassarna har kommit på plats

 

2013-04-05 Takläkt och vindskivor kommer på plats

 

2013-04-05 Takläkt och vindskivor ...

 

2013-04-05 Gårdsbild med takläkt och vindskivor som kommer på plats

 

2013-04-05 Gaveln mot Torpet

 

2013-04-08 Knutbrädor, vattbrädor sätts på plats och ska målas, även vindskivorna

 

2013-04-08 Takteglet lyfts upp på taket

 

2013-04-08 Takteglet ligger nu i fina högar på taket

 

2013-04-08 Färdigt för utläggning

 

2013-05-22 Elektrikerna jobbar för fullt för att få elen installerad