NYTORPET

ett nybyggt hus i gammal stil

 

 

Avlopp och markbädd

 

2013-02-28 Gräver för avlopp och markbädd

 

2013-02-28 Slamavskiljaren nedgrävd