NYTORPET

ett nybyggt hus i gammal stil

 

 

Hustillverkningen

sker under tiden markarbeten, avlopp och grund görs i ordning

tillverkar huset i Växjö, nedan ser man huset ta form